kANCELARIA ADWOKACKA

MACIEJ BENDERSKI

2013 - do teraz - współpraca z Kreisau-Initiative e.V. w ramach projektu MICC (Model International Criminal Court)

2009 - 2011 - Bezpłatna pomoc prawna w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

24 Marca 2009 r. Przygotowanie Konferencji prof. Zbigniewa Radwańskiego poświęconej projektowi nowego kodeksu cywilnego.

2010  do teraz – Działalność w Kole Nauk Penalnych „Iure et Facto”.

2010 - 2011 - Działalność w Kole Naukowym Prawa Finansowego „Pecunia”.

18 – 20 marca 2011 - udział w I Ogólnopolskim Zjeździe Naukowych Kół Kryminalistyki pt: „Służby Mundurowe – stosowanie wiedzy kryminalistycznej w ramach bezpieczeństwa publicznego”.

9 – 11 Maja 2011 - udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępstwa Rzadko Podejmowane przez Organy Ścigania – Aspekty Kryminalistyczne, Materialnoprawne i Procesowe”. W publikacji materiałów pokonferencyjnych ukaże się referat mojego autorstwa pt.: „Postępowanie prywatno skargowe jako sposób ścigania przestępstw nie objętych zasadą legalizmu”.

Czerwiec 2011 w tygodniku Goniec Dopiewski ukazał się artykuł mojego autorstwa pt.: „Uczestnictwo w treningach sportów walki jako sposób na zmniejszenie liczby aktów agresji wśród nieletnich”.

20 marca 2012 - Publikacja artykułu pt.: "Skarga konstytucyjna - kto może ją złożyć?" na portalu www.money.pl.

8 maja 2012 – udział w III Kongresie Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wygłosiłem referat pt.: „Wybrane zagadnienia ochrony praw pokrzywdzonego w wybranych krajach świata (Francja, Japonia, Albania, Kambodża, Irak)”.

10 – 11 maja 2012 – udział w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Nauk Penitencjarnych "(Bez)celowość współczesnych kar i środków karnych", na której wyróżniony został mój referat pt.: „Funkcja prewencyjna kar orzekanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny”. Referat następnie opublikowany został w materiałach pokonferencyjnych.

15 - 17 marca 2013 - aktywny udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Karnoprocesowej "Proces karny a Konstytucja", przedstawiłem referat pt.: "Konstytucyjny zakaz ekstradycji własnych obywateli a współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym".

24 - 29 marca 2013 - aktywny udział w międzynarodowych warsztatach "Model International Criminal Court" obejmujących rozpatrywanie kazusów międzynarodowego prawa karnego, treningi wypowiedzi  i symulację rozprawy na zasadzie moot corut w języku angielskim.

22 - 23 kwietnia 2013 - w sposób aktywny współorganizowałem konferencję naukową "Ku kontradyktoryjnośći" na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

13 maja 2013 - aktywny udział w konferencji "Wizerunek procesu karnego w mediach", wygłosiłem referat pt.: "Wizerunek medialny osób oskarżonych o popełnienie najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych", referat został również złożony do publikacji w czasopiśmie młodych naukowców "Przegląd prawniczy, ekonomiczny i społeczny".

 

Doświadczenie

www.000webhost.com